Contactgegevens
MKB Nederland dossier     International site

Privacy

Muziektijdenshetwerk.nl respecteert uw recht op privacy. Om die reden hanteren wij een strikt privacybeleid. De belangrijkste elementen worden hier toegelicht.

Verzamelen van informatie

Muziektijdenshetwerk.nl registreert alleen de persoonsgegevens (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u zelf via onze website of via e-mailcorrespondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld, zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en de communicatie via onze website te verbeteren.

Gebruik van informatie

De persoonsgegevens die u aan Muziektijdenshetwerk.nl verstrekt worden gebruikt voor een correcte communicatie tussen u en Muziektijdenshetwerk.nl, alsmede voor het juist bezorgen van documentatie en/of bestellingen. Muziektijdenshetwerk.nl kan gebruik maken van de diensten van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens aan Muziektijdenshetwerk.nl heeft verstrekt en u wilt dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, dan verzoeken wij u dit te melden via info@tribeofnoise.com Voor zover er geen belemmeringen bestaan zullen wij uw verzoek honoreren.

Kinderen en ouders

Muziektijdenshetwerk.nl heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens naar Muziektijdenshetwerk.nl versturen. Muziektijdenshetwerk.nl zal de kinderen - als zij zich als zodanig bekendmaken - daarop wijzen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u contact met ons opnemen via info@tribeofnoise.com Voor zover er geen belemmeringen bestaan zullen wij uw verzoek honoreren.

Overige informatie

  • De website bevat links naar andere websites. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites.
  • Sommige pagina's op deze site kunnen cookies bevatten. Dit zijn gegevens die op uw computer worden opgeslagen, tenzij u de ontvangst van cookies heeft geblokkeerd. Als een door ons verzonden cookie op uw PC is opgeslagen, zal onze server uw PC herkennen als u opnieuw onze website bezoekt.
  • Wettelijk of in het kader van een gerechtelijk of overheidsonderzoek kan Muziektijdenshetwerk.nl verplicht worden uw persoonsgegevens vrij te geven.


Muziektijdenshetwerk.nl behoudt zich het recht voor deze privacyrichtlijnen op elk moment te wijzigen. In dat geval zullen wij de nieuwe richtlijnen direct op deze webpagina publiceren.